VIEŠBUČIO „PARK HOTEL ŠIAULIAI“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Atvykimas ir išvykimas:

 • Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į viešbutį nuo 16.00 val.
 • Įsiregistravimo metu svečiai turi pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka ir mokėjimo kortelę.
 • Viešbučio registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš viešbučio, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario raktą, svečias turi sumokėti rakto gaminimo mokestį – 20 eurų.
 • Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš viešbučio iki 12.00 val.
 • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti viešbučio administraciją.

Mokėjimo nuostatai:

 • Viešbučio svečiai už paslaugas gali atsiskaityti išankstiniu pavedimu, grynaisiais pinigais (Eurais), mokėjimo kortele – VISA, Master Card, Maestro.

Bendrosios nuostatos:

 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato viešbučio svečių pareigas ir teises naudojantis viešbučio paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra taikomos visiems viešbučio svečiams.
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Atsakomybę už viešbutyje gyvenančių vaikų iki 16 m. ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba lydintys pilnamečiai asmenys.
 • Kiekvienas svečias, registruodamasis viešbutyje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako viešbutyje užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis viešbučio taisyklių paslaugos nėra teikiamos.
 • Saugumui užtikrinti viešbučio bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 • Viešbučio svečiai, privalo atlyginti padarytą žalą viešbučio turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką. Žalos dydį vienašališkai nustato viešbučio administracija, pagal įsigytų daiktų vertę.
 • Administracija turi teisę iškeldinti iš kambario asmenis, jeigu jie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia viešbučio vidaus tvarkos taisykles. Bet kokie ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Viešbučio personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti kitų svečių ramybę, ar kelti pavojų jų saugumui. Esant poreikiui yra kviečiama policija arba apsaugos tarnyba.
 • Viešbučio svečiai, norintys atsivežti į viešbutį gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su viešbučiu ir pranešti apie tai. Už į viešbutį atsivežtą gyvūną viešbutis ima papildomą mokestį; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už viešbutyje gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą viešbučiui.
 • Apie pastebėtus techninius gedimus ar netinkamą paslaugos kokybę viešbučio svečiai informuoja viešbučio administraciją, priešingu atveju, viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės.
 • Nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (vietos laiku) viešbutyje –ramybės laikas. Prašome gerbti visų svečių poilsį. Jeigu Jums trukdo ilsėtis kiti svečiai, prašome kreiptis į viešbučio administratorių.
 • Kambariai tvarkomi kasdien, nuo 8 iki 16 val., klientui nesant kambaryje. Kambarinė, tvarkydama kambarį, pakeis rankšluosčius tik tuomet, jei jie bus palikti ant grindų. Patalynė be svečių prašymo keičiama ne dažniau nei po 3 pragyventų viešbutyje parų.
 • Vertingus daiktus rekomenduojame laikyti kambariuose esančiuose seifuose. Už vertingus daiktus paliktus kambaryje- viešbutis neprisiima atsakomybės.
 • Viešbučio svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių (jas rasite viešbučio kambaryje).
 • Kilus pavojui dėl svečio (-ių) saugumo ir/ar jų turto sugadinimo, administracija turi teisę įeiti į svečio (-ių) kambarį.
 • Svečiui (-iams), iki 14:00 val. neišsiregistravus ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai svečias (-iai) piktybiškai neišsiregistruoja ir nesutinka atsiskaityti už suteiktas paslaugas, administracija turi teisę, nesikreipiant į teismą, priverstinai iškraustyti svečią (-ius) – įeiti į kambarį ir kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas viešbučio patalpas.
 • Kambariuose gali nakvoti tik viešbučio administracijoje prisiregistravę asmenys. Neregistruoti svečiai gali lankytis nuo 8.00val. iki 22.00val. Jeigu svečias lieka Jūsų kambaryje po 22.00val., taikomas papildomas mokestis. Mokesčio dydį galite sužinoti paskambinę administracijai.
 • Park Hotel Šiauliai, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių(-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

Draudžiama

 • Be viešbučio administracijos leidimo numeryje perstumdyti baldus (taikoma sofoms, lovoms, spintoms, spintelėms, stalams), juos išsinešti į bendro naudojimo patalpas, kitą numerį, lauką.
 • Palikti mažamečius vaikus ir neveiksnius/ribotai veiksnius asmenis be priežiūros kambariuose ir viešbučio bendrose erdvėse. Tėvai/globėjai/rūpintojai/lydintys asmenys privalo užtikrinti jų saugumą viešbutyje.
 • Vaikams iki 16 m. naudotis SPA erdve ir žaidimų kambariu, be suaugusiųjų priežiūros.
 • Jaunesniems nei 14 m. amžiaus vaikams naudotis sporto sale.
 • Kambariuose ir viešbučio bendro naudojimo patalpose rūkyti draudžiama. Nesilaikant šios taisyklės bauda – 100 eurų.
 • Viešbučio teritorijoje griežtai draudžiami lošimai, kontrabanda, prostitucija, ginklai, sprogmenys, degūs daiktai, nuodai ir narkotikai.